Om SPIN

SPIN är en samverkan mellan regionala IT-bolag, Umeå universitets IT-institutioner och kommuner i syfte att långsiktigt stärka den regionala förmåga att möta digitalisering. Detta ska ske genom att:

 • Kraftsamla och skapa synergier mellan regionala aktörer
 • Aktörsöverskridande innovations- och tillväxtnätverk inom specifika teknikområden för att skapa internationell spets
 • Förstärka aktörernas digitaliseringsförmåga genom verktyg, workshops och utbildningsinsatser.

SPINS delaktiviteter

Initiera/etablera en strategisk samverkansplattform för regionens långsiktiga digitalisering. Aktiviteter för delprojektet:

 • Initiera Närings- eller systemaccelerator inriktad mot regionens digitalisering.
 • Ta fram ett prospekt, riktat mot kommun- och branschföreträdare för tydliggörande av de möjligheter som accelerator och samverkans-plattform innebär för olika regionala intressenter.
 • Genomföra möten med företrädare för kommuner och större företag för ett engagerande i samverkansplattformens långsiktiga koordinerings- och mobiliseringsprocesser.

Skapa TechSIGar inom teknikområden för stärkt FUI-samverkan och kunskapsöverföring. Tillämpningsområden och aktiviteter:

 1. Hyperconnectivity and Internet of Things, Johannes Karlsson Tillämpad fysik och elektronik
 2. Multimodal Interaction, Johanna Björklund, Datavetenskap.
 3. Kunskapsbaserade intelligenta, interaktiva system och miljöer, Helena Lindgren, Datavetenskap.
 • Ta fram en FUI-agenda för teknikområdet där större utmaningar och möjligheter beskrivs.
 • Kartlägga regionens spjutspetsföretag och deras ”eko-system” inom teknikområdet.
 • Identifiera tillämpningsområden där teknikområdet har stor potential.
 • Identifiera strategiska aktiviteter som TechSIG:en att kan börja driva.
 • Etablera ett nätverk av forskare och företag inom teknikområdet
 • Arrangera regelbundna möten och aktiviteter för utveckling av området.
 • Ta fram prototyper och demonstratorer i syfte att etablera nya digitala plattformar. Dvs system med vilka regionens SMF:er kan nå större nationella/internationella marknader.

Skapa strukturer och aktiviteter för stärkt innovations-/tillväxtförmåga hos regionens aktörer. Aktiviteter för delprojektet

 • Utveckla och testa verktyg och metoder för analys och utveckling av både mindre och större organisationers innovations- och tillväxtkapacitet.
 • Tillsammans med företag, analysera starka och svaga sidor av deras innovationskapacitet, samt identifiera åtgärder och utvecklingsmöjligheter för att stärka denna kapacitet.
 • Utveckla och genomföra seminarier och workshops med regionalt näringsliv utifrån de erfarenheter som gjorts i samverkan med de företag som analyserats.
 • Ta fram material för spridning om de möjligheter och utmaningar som pågående digitalisering innebär, och de krav som denna ställer på företags innovationskapacitet.