DCF

Debatten om digitalisering och den digitala transformationen blir ofta alltför förenklad och fokuserar på kortsiktighet och behovsdrivna förändringar. Digitaliseringen kräver ett mer utmaningsdrivet fokus som innebär att ta hänsyn till många fler faktorer och variabler. Och – det är förmågan att fånga, förstå och utnyttja dessa faktorer som avgör om du är vinnare eller förlorare i den digitala samhällsomvandlingen.

SPIN kommer därför att arbeta med att höja innovations- och tillväxtförmågan i regionen, som omfattas av kompetenshöjande insatser inom ramen för olika workshops så kallade DCF, Digital Capabilities Forum, och framtagandet av metoder och verktyg, t ex att mäta digital förmåga och mognad.

DCF-Digital Capabilities Forum
Under projektperioden kommer projektet att besöka kommunerna i Norrbotten och Västerbotten för att kartlägga och diskutera lokala behov och utmaningar beträffande digitalisering främst hos små- och medelstora företag.

Projektet genomför två typer av workshops:
1) allmänna DCF-workshops som tar avstamp i digitalisering och visar på möjligheter och utmaningar för regionen.
2) tematiserade workshops som bygger på lokala behov och intressen som bl a kan hänföras till någon spjutspetsteknologi, eller pågående forsknings- och utvecklingsprojekt hos våra projektpartners.

Metoder och verktyg för ökad innovations- och tillväxtförmåga
Här kommer vi att redovisa olika typer av verktyg och metoder som kan användas för små och medelstora företag för att öka sin innovations- och tillväxtförmåga. Bland annat kommer olika typer av självvärderingsvertyg att erbjudas som mäter företagets och nätverkens digitala förmågor.