2 maj SPIN besöker dataföreningen i Umeå

Robin Norrman och Ulf Hedestig besökte dataföreningen i Umeå och höll ett lunchseminarium om O2O-affärsmodellen – Från online to offline.

Deltagare på lunchseminariet

Under seminariet presenterades olika varianter av affärsmodellen som främst vuxit fram i Kina som visar på hur man integrerar den virtuella och fysiska butiken i olika typer av plattformar.

SPIN inbjuder till TechTalk 10 maj

Den 10 maj inbjuder alla intresserade att anmäla sig till SPIN-arrangemanget TechTalk. Arrangemanget sker i samverkan med EU-initiativet Mitt Europa och pågår mellan 14.30-20.00 i MIT-place, MIT-huset. Här presenterar de olika forskargrupperna exempel på de aktiviteter de är involverade. Dessutom finns en mängd demonstratorer och posters utplacerade i fokusmiljön. För mer information och anmälan https://spin.confetti.events/

 

 

21 april SPIN håller workshop på landstinget

SPIN höll i en workshop om digitala lösningar vision 2030 vid staben för forskning och utbildning på Västerbottens läns landsting. Syftet med workshopen var att inspireras av den metodik och arbetssätt som ProcessIT Innovation har utvecklat för att fånga dels globala utmaningar och hur dessa i praktiken omsätts i strategiska och operativa projekt.  Per Levén, Karin Danielsson och Ulf Hedestig höll i workshopen där ett dussintal personer från verksamhetens ledning och evalueringsråd fick prova på att jobba med Transformation Challenge Canvas, transformeringsutmaningar och transformationsmatrix. Denna workshop ingår som en central aktivitet i projektets huvudaktivitet 1.

7 april SPIN möter Övertorneå

Robin Norrman och Ulf Hedestig besökte Övertorneå kommun för att diskutera digital transformation och kommande aktiviteter i regionen.

Stig Kerttu och Ulf Hedestig

Med på träffen var Stig Kerttu, där två typer av workshops diskuterades och en första plan är att de genomförs i slutet av augusti, preliminärt 28/8.

5 april SPIN deltar i Vinnväxt/erfa dagarna i Östersund

För SPIN’s räkning i huvudaktivitet 1, deltog Per Levén i Vinnväxt/Erfa-dagarna i Östersund. Under dessa dagar har denna gruppering intitierat vad de kallar I-Hub Sweden, som till stor del är uppbyggt kring de idéer som SPIN och framförallt huvudaktivitet 1 arbetat med, nämligen samordning för etablering av vad projektet initialt kallade industriaccelator.

23 mars SPIN besöker Vännäs Mekaniska

SPIN och Robin Norrman gjorde studiebesök tillsammans med Länsstyrelsen i Västerbotten till Vännäs Mekaniska – ett lysande exempel på företag som ligger långt framme i sin digitala transformation.

Studiebesöket omfattade genomgång av moderna CAD-system, 3-D skrivare och olika typer av maskinstöd för skärning, bockning m m.

15 mars, SPIN håller seminarium om NoSQL i Skellefteå

I samband med att Skellefteå Digital Alliance och Dataföreningen i Norr hade sina årsmöten genomförde SPIN ett seminarium i Idéverkstan på Campus Skellefteå. NoSQL eller Not only SQL var temat och handlade om de alternativa databassystem som uppkommit i samband med att verksamheter börjar hantera mycket stora mängder data och användare.

Göran Landgren från Informatik Umeå universitet tog avstamp i den relationella databasmodellen och redovisade hur uppkomsten av de fyra NoSQL-databastyperna blivit nödvändig och hur dessa även var kopplade till olika programspråk. Åhörarna fick här lyssna på vilka egenskaper de nya databassystemen har och vilka typer av behov de försökte lösa,  t ex IoT-området som genererar stora mängder data, eller visualisera relationer i sociala nät via grafbaserade databassystem.

14-15 mars, SPIN deltar på ProcessIT-dagarna

SPIN fanns med på ett flertal ställen under ProcessIT-dagarna i Skellefteå. På plats fanns Robin Norrman, Ulf Hedestig, Per Levén, Lennart Edblom, Jerry Eriksson och Johanna Björklund.

Drygt 110 deltagare fick lyssna till bla Christer Berg från Dataföreningen Sverige som talade om megatrender inom teknikutveckling och Mikael Haglund från IBM som presenterade tekniktrender med fokus på Watson.