20 juni SPIN möter Örnsköldsvik

SPIN-projektet möter Företagsutbildarna i Örnsköldsvik och Gunnar Klefbom för att diskutera kompetensutvecklingsmöjligheter inom digitalisering hos industri och näringsliv. Mötet är en del i kartläggningen av förmågor och kompetenser för att upprätta en Clinic-funktion i SPIN.

10 maj TechTalk i MIT-place

Nära ett 70-tal besökare från företag och organisationer från Skellefteå, Umeå och Örnsköldsvik besökte SPIN och Techtalk-seminariet där våra TechSIG’ar presenterade sina forskningsområden i den nya fokusmiljön MIT-place. Helena Lindgren, Johanna Björklund, Suna Bensch och Johannes Karlsson fick tillfälle att beskriva de

forskningsområden de verkar i, och på vilket sätt företag och andra kunde delta i framtida samverkansprojekt. I samband med seminariet fick åhörarna möjlighet att prova på olika tekniker, produkter och tjänster. Seminariet avslutades med en mingelmiddag på universitetsklubben. Detta TechTalk -seminarium arrangerades i samverkan med kampanjen Mitt Europa som är ett EU-gemensamt informationssatsning för att visa upp alla EU-projekt.

9 maj SPIN besöker GDPR-seminarium arrangerad av AdviceU

Ulf Hedestig och tjugotal andra besökare deltog i ett frukostseminarium, arrangerad av AdviceU, som berättade om den nya dataskyddsförordningen General Data Protection Regulation (GDPR), som träder i kraft 28 maj nästa år. Linus Gustafsson och Elisabet Nilsson från AdviceU berättade om konsekvenserna av regelverket och gav exempel och tips  på hur organisationer kan förbereda sig och anpassa verksamheten innan dataförordningen träder i kraft. För de verksamheter som ännu inte har tagit del av innebörden av den nya förordningen rekommenderas att skyndsamt informera sig och påbörja arbetet med att implementera och anpassa sin verksamhet i enlighet med GDPR.

2 maj SPIN besöker dataföreningen i Umeå

Robin Norrman och Ulf Hedestig besökte dataföreningen i Umeå och höll ett lunchseminarium om O2O-affärsmodellen – Från online to offline.

Deltagare på lunchseminariet

Under seminariet presenterades olika varianter av affärsmodellen som främst vuxit fram i Kina som visar på hur man integrerar den virtuella och fysiska butiken i olika typer av plattformar.

SPIN inbjuder till TechTalk 10 maj

Den 10 maj inbjuder alla intresserade att anmäla sig till SPIN-arrangemanget TechTalk. Arrangemanget sker i samverkan med EU-initiativet Mitt Europa och pågår mellan 14.30-20.00 i MIT-place, MIT-huset. Här presenterar de olika forskargrupperna exempel på de aktiviteter de är involverade. Dessutom finns en mängd demonstratorer och posters utplacerade i fokusmiljön. För mer information och anmälan https://spin.confetti.events/

 

 

21 april SPIN håller workshop på landstinget

SPIN höll i en workshop om digitala lösningar vision 2030 vid staben för forskning och utbildning på Västerbottens läns landsting. Syftet med workshopen var att inspireras av den metodik och arbetssätt som ProcessIT Innovation har utvecklat för att fånga dels globala utmaningar och hur dessa i praktiken omsätts i strategiska och operativa projekt.  Per Levén, Karin Danielsson och Ulf Hedestig höll i workshopen där ett dussintal personer från verksamhetens ledning och evalueringsråd fick prova på att jobba med Transformation Challenge Canvas, transformeringsutmaningar och transformationsmatrix. Denna workshop ingår som en central aktivitet i projektets huvudaktivitet 1.

7 april SPIN möter Övertorneå

Robin Norrman och Ulf Hedestig besökte Övertorneå kommun för att diskutera digital transformation och kommande aktiviteter i regionen.

Stig Kerttu och Ulf Hedestig

Med på träffen var Stig Kerttu, där två typer av workshops diskuterades och en första plan är att de genomförs i slutet av augusti, preliminärt 28/8.

5 april SPIN deltar i Vinnväxt/erfa dagarna i Östersund

För SPIN’s räkning i huvudaktivitet 1, deltog Per Levén i Vinnväxt/Erfa-dagarna i Östersund. Under dessa dagar har denna gruppering intitierat vad de kallar I-Hub Sweden, som till stor del är uppbyggt kring de idéer som SPIN och framförallt huvudaktivitet 1 arbetat med, nämligen samordning för etablering av vad projektet initialt kallade industriaccelator.