Accelerator

Detta arbetspaket syftar till att ta fram en framtida samverkansplattform – en systemaccelerator som kan bidra till att öka innovations- och tjänsteutvecklingsförmågan hos industrier i regionen.

Tempot och det ökade trycket som digitaliseringen medför gör att de som klarar av att växa antar ett utmaningsdrivet perspektiv genom att klara av att ta större kliv, vilket kräver förmågor att fånga och hantera utmaningarna men också kapacitet och förmåga till förändring och värdeskapande.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inget företag har idag denna typ av kapacitet och nyckeln till framgång är samverkan – med aktörer som tillsammans kan lösa utmaningar på alla nivåer, från dagliga förändringsarbeten till utmaningar som kräver kunskaps- och/eller kompetensutveckling.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuvarande stödstrukturer är inte utformade för att hantera de globala utmaningarna och den digitala transformationen som vi ser idag och projektet kommer därför att arbeta för att utarbeta en organisations- och stödstruktur i regionen som kan antar en mera utmaningsdriven utvecklingslogik.