Lyckat avslut på workshopsserie

Den 6 december hölls den fjärde och sista workshopen inom serien Verkstadsindustrins utmaningar i norra Sverige. Workshopen med temat Projektidéer hölls på Umeå universitet och lockade ett 20-tal deltagare.

Under hösten har ProcessIT Innovations arrangerat fyra workshops, som en del av projektet Kunskapsspridning om Industri 4.0 i den industriella värdekedjan. Den sista workshopen fick knyta ihop säcken genom att deltagare och föreläsare samlades runt frågor om hur man kan arbeta vidare för att stärka samverkan och beredskapen inför en accelererande digitalisering.

Under workshopen föreläste Martin Ärlestig, Komatsu Forest, Juan Carlos Nieves, Institutionen för datavetenskap, Sara Sjöstedt de Luna, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet och Oscar Ahlman, Institutionen för Informatik. Föreläsarna gav bland annat exempel på samverkansplattformar, hur man kan göra för att samverka bättre och informerade om framtida workshops inom områden som artificiell intelligens och machine learning.

Höstens workshopsserie har skapat många diskussioner bland deltagare, under den sista workshopen delades tankar kring konkreta åtgärder för samverkan, där en av åtgärderna som föreslogs var ett verkstadsindustriråd. Mats Johansson och Tobias Tovedal, ProcessIT Innovations, har arbetat med projektet och ska nu försöka komma på bra sätt att fortsätta arbetet efter projektets slut.

– Vi kommer att jobba vidare med att möta de behov vi sett på en mängd olika sätt. Vissa frågor som exempelvis hur man kommunicerar en mer korrekt bild av ett yrke i ständig förändring, hoppas vi kunna lämna över till verkstadsindustrirådet. Andra frågor som rör samverkan kommer vi att försöka driva tillsammans med andra offentliga aktörer, säger Tobias Tovedal.

– Vi kommer att försöka fortsätta vårt arbete med vissa frågor i form av föreläsningar och workshops. Alla frågor rörande universitetsutbildningar tänker vi lämna över till lämpliga aktörer inom industri och universitet. Behövs det, skapar vi ett forum för att arbeta vidare med frågan men på sikt vill vi nog lämna den frågan till andra att jobba vidare med, avslutar Mats Johansson.

Projektet Verkstadsindustrins utmaningar i norra Sverige kommer att avslutas under mars 2019 och sammanställas i en rapport som kommer finnas tillgänglig på ProcessIT Innovations hemsida.

Presentationer från Workshop 4 – Projektidéer:
Mats Johansson, ProcessIT Innovations
Sara Sjöstedt de Luna, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet
Juan Carlos Nieves, Institutionen för datavetenskap

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *