TechTalk med fokus på framtidens möjligheter inom teknik

Den 22 november samlades ett 20-tal deltagare på Umeå universitet för att lyssna till presentationer inom områdena 5G, IoT och LoRa.

TechTalket började med att Peter Burman, Boliden, föreläste om 5G. Peter redogjorde för olika möjligheter som finns tack vare 5G, där han tog upp exempel som fjärrstyrning av masker och datainsamling från gruvan. Peter berättade även om datainsamling och menade att de mest intressanta användningsområdena ofta kommer från datainsamling som kommit ”på köpet”. Det vill säga att man tar data som samlats in av andra orsaker och gör något helt nytt, exempelvis användes data från laserscannrar när autonoma fordon testas för att få en detaljerad karta över en gruva. Avslutningsvis strök Peter under vikten av eftertanke och försiktighet när det kommer till användandet av ny teknik, där användaren bör se till att nyttja tekniken på det sätt som gynnar dem bäst. 

TechTalket fortsatte med eftermiddagens andra talare Peter Björk, Elsys, som föreläste om LoRa-nätverk. Peter redovisade för fördelar med LoRa-teknologin, där han nämnde den relativt öppna standarden som underlättar för tillämpningen. Peter berättade även om 5G och svårigheter att göra något konkret som teknikutvecklare och leverantör i detta skede, då mycket är oklart just nu när det kommer till praktiska faktorer samt affärsmodeller som inte är utvecklade än.

Eftermiddagen avslutades med att Kary Främling, Umeå universitet, som är en pionjär inom Internet of Things (IoT) berättade om området. Kary presenterade bland annat historia om IoT och sin egen instats inom området, där han arbetat mycket med smarta städer. Han tog även upp svårigheten kring att förstå och förklara beslut tagna av AI, där Kary berättade om sina ambitioner att kunna hjälpa till att svara på dessa frågor.

Presentationer från TechTalk – 5G och IoT finns här:
Peter Burman, Boliden
Kary Främling, Umeå universitet 

Nästa TechTalk kommer att hållas den 17 januari och fokusera på robotik och simulering. Anmälan finns här

Bild ovan: Kary Främling presenterar området IoT.
Foto: Robin Norrman.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *