Träff med fokus på verkstadsindustrins utmaningar

Den andra workshopen inom serien Verkstadsindustrins utmaningar i norra Sverige hölls på Umeå Universitet, deltog gjorde 30 representanter från företag i regionen.

Projektet Kunskapsspridning om Industri 4.0 i den industriella värdekedjan där företag i regionen intervjuats samt gjort en självskattning om hur redo de är inför Industri 4.0, är inne på sin andra fas, då fyra olika workshops genomförs. Under workshop två, som hölls under en eftermiddag på Umeå universitet, presenterades resultat från självskattningen som företagen gjort. Tobias Tovedal, ProcessIT Innovations, visade resultat och utgick från sex olika dimensioner: Smarta fabriker, Smarta produkter, Datadrivna tjänster, Smarta operationer, Strategi och organisationer och Anställda.

Självskattningen graderar företagen i en skala från noll till fem, där noll ges ett företag som inte alls arbetar mot visionen Industri 4.0 eller tycker det är helt relevant, och fem ges ett företag som helt uppfyller visionen för Industri 4.0. De flesta intervjuade företag ligger mellan nivå ett och två, vilket kännetecknas av att de genomfört något pilotinitiativ mot Industri 4.0, investerar inom något relevant område och arbetar med viss systemintegrerad informationsdelning inom företaget.

Resultatet visade att de intervjuade företagen står sig bra mot motsvarande företag i till exempel Tyskland, som är en stor industrination. Det som företagen generellt sett behöver utveckla är en strategi för hur man ska arbeta mot visionen Industri 4.0 och tjänster på all data som samlas in från produkter och produktionsprocesser.

Efter presentationen delades deltagarna in i fyra grupper, där de bland annat fick diskutera resultaten och hur man kan arbeta för att förbättra förutsättningarna inför en ökad digitalisering. De olika grupperna presenterade sina tankar, där många lyfte bristen på kompetens, att en ökning av digitalisering kan bli väldigt tids- och kostnadskrävande, att det behövs en ändring av attityd i frågan och hur viktigt samarbete kommer att vara.

Kommande två workshops i serien fokuserar på kompetensförsörjning och Projektidéer. Mer information och anmälan finns via länkarna nedan, workshopen är gratis och öppna för allmänheten, du behöver inte ha deltagit i tidigare workshops för att delta i någon av de kommande.

1 november, kl 13:00-15:00
Workshop 3 – Kompetensförsörjning 

6 december, kl 10:00-12:00
Workshop 4 – Projektidéer

Presentation från Workshop 2 – Industri 4.0 i norra Sverige, finns här.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *