Samlades kring verkstadsindustrins utmaningar

Vilka utmaningar finns inom verkstadsindustrin i norra Sverige? Hur förberedda är företagen inför en ökad digitalisering? Detta var några områden som berördes under tisdagens workshop, då ett 30-tal företagsrepresentanter samlades för att diskutera området.

I tisdags hölls en workshop på Umeå universitet, som en del av projektet Kunskapsspridning om Industri 4.0 i den industriella värdekedjan. Projektet startade under våren 2018 och är ett samarbete mellan ProcessIT Innovations, Teknikföretagen och Komatsu Forest, där första delen gått ut på att intervjua företag för att se vart de befinner sig när det kommer till digitalisering samt deras syn på framtiden.

Tisdagens träff var den första av fyra träffar och fokuserade på resultat från de intervjuer som gjordes under våren. Mats Johansson, ProcessIT Innovations, gick igenom hur det sett ut bland de intervjuade företagen och pekade ut tio områden med särskilda utmaningar:

  • Personsäkerhet
  • Stress
  • Produktionsstyrning
  • Automation och autonomisering
  • Digitalisering
  • Förändringshantering
  • LEAN
  • Kommunikation
  • Materielleveranser
  • Kompetensförsörjning

Utifrån dessa områden fick deltagarna sätta sig i mindre grupper, diskutera och lyfta de tre områden som kändes viktigast. Många av grupperna ansåg att personsäkerhet, stress, kommunikation och förändringshantering är områden med stora utmaningar som bör prioriteras. Träffen avslutades med att varje grupp fick göra en kort presentation av hur diskussionen låtit.

– Det var kul att så många intressanta företag deltog under workshopen. Något vi ser som en utmaning är kommunikationen mellan företagen, de måste kommunicera för att kunna göra bättre affärer tillsammans. Just nu är det högkonjunktur vilket pressar många företag ganska hårt, de får mycket och göra och kan dessutom tvingas göra affärer de kanske inte borde. Vi tror att det skulle behövas någon form av standardisering när det kommer till digitaliseringen, en standardisering skulle underlätta för små och större företag att samarbeta, säger Mats Johansson, ProcessIT Innovations.

Är du intresserad av att se studiens resultat finns presentationen här.

Alla workshops är öppna för allmänheten och går att anmäla sig till via länkarna nedan:
Workshop 2: Industri 4.0 i norra Sverige – 11 oktober
Workshop 3: Kompetensförsörjning – 1 november
Workshop 4: Projektidéer – 6 december

Projektet kommer att redovisas i en rapport vid slutet av året, skriv upp dig på ProcessIT Innovations maillista för att ta del av rapporten när den är klar, samt andra nyheter kring vår verksamhet. ProcessIT Innovations maillista hittar du här!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *