Workshop med fokus på regionalfondsprojekt

Hur genomför vi framgångsrika regionalfondsprojekt? Var den stora frågan som diskuterades under Ramböll Management Consultings workshop.

Ulf Hedestig, SPIN, deltog tillsammans med nära ett 50-tal personer en workshop arrangerad av Ramböll Management Consulting. Under dagen behandlades dels framgångsrecept för regionalfondsprojekt, men också hur vi bäst kan tillvarata de horisontella kritikerna i våra projekt. Dessa kritiker baseras på ett hundratal utvärderingar av ERUF och ESF finansierade projekt.

Kritikerna som presenterades var:

1. Förankra ansökan högt upp i organisationen hos deltagande parter
2. Projektet ska motiveras av regionala utmaningar/förutsättningar
3. Börja alltid med en målgrupps-, behovs- och problemanalys
4. Inkludera horisontella kriterier/principer redan i problemanalysen
5. Involvera projektets målgrupp i utformningen av projektet och dess projektaktiviteter
6. Utforma roller och ansvar i projektet utifrån projektarbetenas drivkrafter och motiv
7. Använd projektmognad för att hålla rätt kurs i projektet
8. Ta tidigt fram en plan hur resultatet från projektet ska tas omhand efter projektet
9. Använd löpande utvärderade strategiskt för att driva projektet framåt
10. Paketera lärdomar i projektet så att de kan spridas

Under eftermiddagen diskuterades de horisontella kriterierna där Ramböll presenterade olika arbetssätt för att bidra till kriterierna. Dessa arbetssätt delades in i två nivåer; 

a) Grundläggande arbete, s.k. ”hygienfaktorer”.

-Internt i projektet. Ledning och personal agerar på ett hållbart sätt. Att policies inom de horisontella kriterier är implementerade i organisationen.
-Extern kommunikation. Anpassning för att nu till flera olika målgrupper, genuscertifierad kommunikation.
-Uppföljning. Projektet följer upp sitt hållbarhetsarbete, redovisning av könsfördelning internt, eller hos målgruppen etc.

B) Utvecklat arbetssätt – där styrning och ledarskap är viktigt

-Riktar sig till  specifika eller underrepresenterade grupper
-Projekt- och eller affärsidé. Grundidé tar sin utgångspunkt i ett eller flera horisontella kriterier, t ex utveckling av hållbar teknik.

Det flaggades även för att en utvärdering av regionalfondsfinansierade projekt inom digitaliseringsområydet har genomförts och är i princip klar. Rapporten fanns för närvarande för genomläsning hos Tillväxtverket och kommer att finnas tillgänglig efter sommaren. 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *