Välkommen

Varmt välkommen till SPIN – samverkansplattform för IT-innovation  i norr. Ett projekt som finansierats av EU’s regionala fonden via Tillväxtverket och Region Västerbotten samt IT-institutionerna vid Umeå universitet.

 

Om SPIN

SPIN, SamverkansPlattform för IT-innovation i Norr är en samverkan mellan regionala IT-bolag, Umeå universitets IT-institutioner och kommuner i syfte att långsiktigt stärka den regionala förmåga att möta digitalisering. Detta ska ske genom att:

 • Kraftsamla och skapa synergier mellan regionala aktörer
 • Aktörsöverskridande innovations- och tillväxtnätverk inom specifika teknikområden för att skapa internationell spets
 • Förstärka aktörernas digitaliseringsförmåga genom verktyg, workshops och utbildningsinsatser.

SPINS delaktiviteter

Initiera/etablera en strategisk samverkansplattform för regionens långsiktiga digitalisering. Aktiviteter för delprojektet:

 • Initiera Närings- eller systemaccelerator inriktad mot regionens digitalisering.
 • Ta fram ett prospekt, riktat mot kommun- och branschföreträdare för tydliggörande av de möjligheter som accelerator och samverkans-plattform innebär för olika regionala intressenter.
 • Genomföra möten med företrädare för kommuner och större företag för ett engagerande i samverkansplattformens långsiktiga koordinerings- och mobiliseringsprocesser.

Skapa TechSIGar inom teknikområden för stärkt FUI-samverkan och kunskapsöverföring. Tillämpningsområden och aktiviteter:

 1. Hyperconnectivity and Internet of Things, Johannes Karlsson Tillämpad fysik och elektronik
 2. Multimodal Interaction, Johanna Björklund, Datavetenskap.
 3. Kunskapsbaserade intelligenta, interaktiva system och miljöer, Helena Lindgren, Datavetenskap.
 • Ta fram en FUI-agenda för teknikområdet där större utmaningar och möjligheter beskrivs.
 • Kartlägga regionens spjutspetsföretag och deras ”eko-system” inom teknikområdet.
 • Identifiera tillämpningsområden där teknikområdet har stor potential.
 • Identifiera strategiska aktiviteter som TechSIG:en att kan börja driva.
 • Etablera ett nätverk av forskare och företag inom teknikområdet
 • Arrangera regelbundna möten och aktiviteter för utveckling av området.
 • Ta fram prototyper och demonstratorer i syfte att etablera nya digitala plattformar. Dvs system med vilka regionens SMF:er kan nå större nationella/internationella marknader.

Skapa strukturer och aktiviteter för stärkt innovations-/tillväxtförmåga hos regionens aktörer. Aktiviteter för delprojektet

 • Utveckla och testa verktyg och metoder för analys och utveckling av både mindre och större organisationers innovations- och tillväxtkapacitet.
 • Tillsammans med företag, analysera starka och svaga sidor av deras innovationskapacitet, samt identifiera åtgärder och utvecklingsmöjligheter för att stärka denna kapacitet.
 • Utveckla och genomföra seminarier och workshops med regionalt näringsliv utifrån de erfarenheter som gjorts i samverkan med de företag som analyserats.
 • Ta fram material för spridning om de möjligheter och utmaningar som pågående digitalisering innebär, och de krav som denna ställer på företags innovationskapacitet.

Nyheter

29 november, TechTalk

I onsdags tog årets andra TechTalk plats i MIT-place på Umeå universitet, deltog gjorde ett 40-tal IT-forskare, representanter från IT-företag och andra aktörer. TechTalk, som är ett samarbete mellan Umeå universitets IT-institutioner och arrangeras av SPIN, är till för att personer inom IT-området får samlas och diskutera framtiden inom området. Denna upplaga av TechTalk hade två fokusområden, …

26 oktober, The Crossroad of Science and Society/Industry

Helena Lindgren, Johanna Björklund och Suna Bensch föreläste om sina forskningsområden under evenemanget The Crossroad of Science and Society/Industry. I torsdags föreläste tre kvinnliga forskningsledare vid Umeå universitet under evenemanget The Crossroad of Science and Society/Industry, ett samarbete mellan SPIN, #addher och institutionen för datavetenskap. #addher är Sveriges största nätverk för kvinnor i IT-branschen som …

19-20 oktober, SPIN besöker Kalix

Företagare i Kalix och representanter från Kalix kommun medverkade i SPINs DCF-workshop. Det diskuterades flitigt kring nya tekniska möjligheter och den digitala framtiden. Ulf Hedestig, Robin Norrman, Tobias Tovedal och Fanny Routovaara besökte Kalix och genomförde en workshop inom ramen för Digital Capabilities Forum. Under workshopen deltog ett dussintal företagare och representanter från Kalix kommun. Fokus …

Kontakta oss

 • Projektkoordinator

Lennart Edblom, datavetenskap. Epost: lennart.edblom@cs.umu.se

Projektekonom: Carina Gustafsson. Epost: carina@cs.umu.se

Bitr. Projektledare

Ulf Hedestig, Informatik. Epost: ulf.hedestig@informatik.umu.se

Delprojektledare

 • Initiera/etablera en strategisk samverkansplattform för regionens långsiktiga digitalisering. Per Levén, Informatik: Epost: per.leven@informatik.umu.se
 • Skapa TechSIGar inom teknikområden för stärkt FUI-samverkan och kunskapsöverföring.

  1. Hyperconnectivity and Internet of Things, Johannes Karlsson Tillämpad fysik och elektronik. Epost: johannes.karlsson@tfe.umu.se
  2. Multimodal Interaction, Johanna Björklund, Datavetenskap. Epost: johanna.bjorklund@cs.umu.se
  3. Kunskapsbaserade intelligenta, interaktiva system och miljöer, Helena Lindgren, Datavetenskap. Epost: helena.lindgren@cs.umu.se