Välkommen

Varmt välkommen till SPIN – samverkansplattform för IT-innovation  i norr. Ett projekt som finansierats av EU’s regionala fonden via Tillväxtverket och Region Västerbotten samt IT-institutionerna vid Umeå universitet

OBS! Den 10 maj inbjuder alla intresserade att anmäla sig till SPIN-arrangemanget TechTalk – ett event inom ramen för Mitt Europa. För anmälan och mer information se https://spin.confetti.events/

Om SPIN

SPIN, SamverkansPlattform för IT-innovation i Norr är en samverkan mellan regionala IT-bolag, Umeå universitets IT-institutioner och kommuner i syfte att långsiktigt stärka den regionala förmåga att möta digitalisering. Detta ska ske genom att:

 • Kraftsamla och skapa synergier mellan regionala aktörer
 • Aktörsöverskridande innovations- och tillväxtnätverk inom specifika teknikområden för att skapa internationell spets
 • Förstärka aktörernas digitaliseringsförmåga genom verktyg, workshops och utbildningsinsatser.

SPINS delaktiviteter

Initiera/etablera en strategisk samverkansplattform för regionens långsiktiga digitalisering. Aktiviteter för delprojektet:

 • Initiera Närings- eller systemaccelerator inriktad mot regionens digitalisering.
 • Ta fram ett prospekt, riktat mot kommun- och branschföreträdare för tydliggörande av de möjligheter som accelerator och samverkans-plattform innebär för olika regionala intressenter.
 • Genomföra möten med företrädare för kommuner och större företag för ett engagerande i samverkansplattformens långsiktiga koordinerings- och mobiliseringsprocesser.

Skapa TechSIGar inom teknikområden för stärkt FUI-samverkan och kunskapsöverföring. Tillämpningsområden och aktiviteter:

 1. Hyperconnectivity and Internet of Things, Johannes Karlsson Tillämpad fysik och elektronik
 2. Multimodal Interaction, Johanna Björklund, Datavetenskap.
 3. Kunskapsbaserade intelligenta, interaktiva system och miljöer, Helena Lindgren, Datavetenskap.
 • Ta fram en FUI-agenda för teknikområdet där större utmaningar och möjligheter beskrivs.
 • Kartlägga regionens spjutspetsföretag och deras ”eko-system” inom teknikområdet.
 • Identifiera tillämpningsområden där teknikområdet har stor potential.
 • Identifiera strategiska aktiviteter som TechSIG:en att kan börja driva.
 • Etablera ett nätverk av forskare och företag inom teknikområdet
 • Arrangera regelbundna möten och aktiviteter för utveckling av området.
 • Ta fram prototyper och demonstratorer i syfte att etablera nya digitala plattformar. Dvs system med vilka regionens SMF:er kan nå större nationella/internationella marknader.

Skapa strukturer och aktiviteter för stärkt innovations-/tillväxtförmåga hos regionens aktörer. Aktiviteter för delprojektet

 • Utveckla och testa verktyg och metoder för analys och utveckling av både mindre och större organisationers innovations- och tillväxtkapacitet.
 • Tillsammans med företag, analysera starka och svaga sidor av deras innovationskapacitet, samt identifiera åtgärder och utvecklingsmöjligheter för att stärka denna kapacitet.
 • Utveckla och genomföra seminarier och workshops med regionalt näringsliv utifrån de erfarenheter som gjorts i samverkan med de företag som analyserats.
 • Ta fram material för spridning om de möjligheter och utmaningar som pågående digitalisering innebär, och de krav som denna ställer på företags innovationskapacitet.

Nyheter

6 oktober Inlandets Industrikonferens

Under årets upplaga av Inlandets Industrikonferens låg fokus på innovationer, digitalisering och kreativa och industriella nätverk. SPIN deltog i Inlandets Industrikonferens som hölls i fredags på Hotell Dorotea. Värdar för dagen var Inlandets teknikpark, med säte i Vilhelmina. Fokus under Industrikonferensen låg på innovationer, digitalisering och kreativa och industriella nätverk. Bland deltagarna fanns företag, politiker, …

Kontakta oss

 • Projektkoordinator

Lennart Edblom, datavetenskap. Epost: lennart.edblom@cs.umu.se

Projektekonom: Carina Gustafsson. Epost: carina@cs.umu.se

Bitr. Projektledare

Ulf Hedestig, Informatik. Epost: ulf.hedestig@informatik.umu.se

Delprojektledare

 • Initiera/etablera en strategisk samverkansplattform för regionens långsiktiga digitalisering. Per Levén, Informatik: Epost: per.leven@informatik.umu.se
 • Skapa TechSIGar inom teknikområden för stärkt FUI-samverkan och kunskapsöverföring.

  1. Hyperconnectivity and Internet of Things, Johannes Karlsson Tillämpad fysik och elektronik. Epost: johannes.karlsson@tfe.umu.se
  2. Multimodal Interaction, Johanna Björklund, Datavetenskap. Epost: johanna.bjorklund@cs.umu.se
  3. Kunskapsbaserade intelligenta, interaktiva system och miljöer, Helena Lindgren, Datavetenskap. Epost: helena.lindgren@cs.umu.se